top of page

AANBOD

Erkennen en verbinden van perspectieven

Opleiden bestaat voor ons altijd uit 3 onderdelen:

  • Aanreiken van theoretische kennis en inzichten 

  • Aanleren en oefenen van praktische vaardigheden

  • Aangaan van een persoonlijk proces

Deze drie onderdelen zijn evenwaardige onderdelen binnen elk aanbod. 

Hieronder vind je de verschillende opleidingen/workshops die we de komende tijd aanbieden.

Introductie

3-daagse

Introductie in het systemisch en contextueel werken. De basis voor elke vorm van verdieping/verbreding

Luchtfoto van het meer

Supervisie

Integreren van verworven contextuele en systemische inzichten. Voor gevorderden!

Meerzijdige Partijdigheid

2-daagse

Balanceren tussen perspectieven, tussen recht doen en onrecht erkennen in complexe systemen

Droge Boomstam
Zandsteen

Hulpbronnen

2-daagse

Systemisch/contextuele begrippen (hulpbronnen, meerzijdige partijdigheid, verbindende communicatie, loyaliteiten, …) omzetten in gerichte interventies. Procesgericht handelen, met de cliënt als expert. 

Hulpverlening aan huis

2-daagse

Hulpverlenend werken in complexe contexten en omgaan met de uitdagingen van het werken in de huiselijke omgeving.

Broken Marble

Duplo

3-daagse

Het verleden, het heden én de toekomst op tafel neerzetten. Het beeld laat zien waar woorden vaak tekort in schieten.

(Geh)Echt Geven

Verdiepende workshop (1 dag)

Hoe hechtingsstijlen onze relaties kleuren en hoe je hier als hulpverlener mee aan de slag gaat.

Waterval van de regenboog
bottom of page