top of page

SUPERVISIE

Systemisch-Contextuele supervisie voor hulpverleners en therapeuten

4/10, 29/11/2024 & 24/1, 9/5/2025

11062b_f0cd2b56e86443d68d21b6bc12fe055c_

Doelgroep

  • Je hebt een vooropleiding in het systemisch-contextueel werken

  • Je vormt een groep van 6 -10 supervisanten

Inhoud

Wij bieden deze vervolgsupervisie aan in een  4-daags format. In deze supervisie gaan we verder werken aan het integreren van verworven contextuele en systemische inzichten.

  • Persoonlijke supervisievragen van deelnemers vormen de leidraad van de supervisie.

  • Casussen en thema’s uit de praktijk van de supervisanten worden samen onderzocht.

  • Contextuele en systemische begrippen, inzichten, vaardigheden en methodieken worden ingeoefend via casusbespreking,  rollenspelen en andere praktijkoefeningen.

  • We zoeken uit hoe je je mandaat transparant kan bespreken en hoe je een veilige werk-/hulpverleningsrelatie opbouwt zonder moeilijke thema’s uit de weg te gaan.

  • Je bent zelf het werkinstrument bij uitstek. We zoomen in op de hulpverlener als persoon en nemen inzichten uit het persoonlijk proces mee in de supervisie.

Programma

 4 dagen vanaf najaar 2024

Supervisoren

Mogelijke supervisoren: Linne De Loof, Marleen Verschraegen, Philippe Vosters, Goedele Thirion

Kostprijs

Het inschrijvingsgeld voor de 4-daagse supervisie bedraagt 550 euro. Er dienen minimaal 6 deelnemers te zijn.

De inschrijving omvat geen lunch.

Locatie

Clemenspoort, Overwale 3, 9000 Gent of TPC Antwerpen

Nog twijfels of vragen?

Aarzel niet om contact op te nemen!

bottom of page