top of page

IN COMPANY

Programma's op locatie en op maat
11062b_f0cd2b56e86443d68d21b6bc12fe055c_

Specifieke programma's op maat: 1000 euro per dag

Leren over Leven vzw is een vormingsorganisatie die zich baseert op het contextuele gedachtegoed van Iván Böszörményi-Nagy . Als ondersteunende partner willen wij samen met organisaties en teams zoeken hoe constructief om te gaan met nieuwe en veranderende uitdagingen.


Binnen onze processen en begeleiding gaan we vanuit verschillende perspectieven op een dialogische manier op zoek relationele betrouwbaarheid, duurzame ontwikkeling en perspectief. De mogelijkheden om verschillen te benoemen, brengt waardering en groei voor mens en organisatie.

Voor verder informatie over in-company trainingen op maat, supervisie en/of procesbegeleidingen kan je terecht bij Leren over Leven vzw. Onze contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

Alle prijzen zijn exclusief vervoersonkosten.

Introductie Contextueel Werken:  900 euro per dag

De contextuele benadering geeft kaders om te begrijpen hoe processen in elkaar zitten en hoe ermee om te gaan. De contextueel werker gaat de dialoog aan met de gehele context, zoekt de hulpbronnen in de context en is meerzijdig partijdig in zijn grondhouding.


Tijdens deze introductiecursus bieden we u een eerste kennismaking met het contextuele gedachtegoed. U maakt kennis met de contextuele begrippen, we brengen deze in verbinding met uw eigen praktijk en er is eveneens ruimte om te oefenen vanuit praktijkvoorbeelden.

Duplo Methodiek: 900 euro per dag

De Duplo-methodiek / Een taal erbij werd ontwikkeld door Marleen Diekmann en is gebaseerd op het contextuele gedachtegoed van Nagy. 

Veel hulpverleners zijn zoekende over hoe zij in gesprek ‘datgene wat speelt’ op een respectvolle manier zichtbaar kunnen maken. De duplomethodiek is hierin een ontzettend krachtige methodiek. Het biedt tal van kansen om ieders unieke beleving recht te doen en om naar elkaar erkenning uit te spreken voor datgene wat is gebeurd en is geïnvesteerd. Het verleden, het heden én de toekomst kan tegelijk op tafel neergezet worden. Krachten, kwetsuren, de kijk naar zichzelf én naar anderen worden in het samen zoeken met de cliënt(en) zichtbaar én voelbaar.  

Het beeld laat zien waar woorden vaak tekort in schieten. Het is een methodiek die zowel kinderen als volwassenen aanspreekt en die kan gebruikt worden binnen de context van hulpverlening en therapie, supervisie en teamvergaderingen. Tijdens de in company wordt het werken met de duplo-popjes uitvoerig gedemonstreerd en krijgen de deelnemers de kans om zelf intensief met het materiaal aan de slag te gaan.

Supervisie: 450 euro per dagdeel

Supervisie biedt de mogelijkheid om de kaders uit je opleiding(en) verder te integreren. De groep werkt met casussen die deelnemers inbrengen. Aan de hand van allerlei methodieken worden handvatten gezocht waarmee de supervisanten aan de slag kunnen. Naast concrete casussen kan er ook worden vertrokken van thema’s die leven bij de deelnemers. Het deelnemersaantal per groep is beperkt. 

bottom of page