top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Tussen droom en daad

LEREN OVER LEVEN vzw wil via deze pagina de algemene voorwaarden overlopen.

Deze algemene voorwaarden bevatten de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden via de website van LEREN OVER LEVEN vzw. De bezoeker van de site en de gebruiker die modules invult via de site van LEREN OVER LEVEN vzw - in welke hoedanigheid ook - en van de diensten die door de site aangeboden worden, wordt geacht ingestemd te hebben met bepalingen van deze algemene voorwaarden.

LEREN OVER LEVEN vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid of tekortkomingen in de gegevens op deze site. Dit voor alle inhouden zowel van LEREN OVER LEVEN vzw als van eventuele gebruikers op de invulformulieren van deze site.

Via de website van LEREN OVER LEVEN vzw kan je via hyperlinks terecht komen op websites of pagina's van derden. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. LEREN OVER LEVEN vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

LEREN OVER LEVEN vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het slecht functioneren van het systeem of het al dan niet opnemen van informatie, noch in verband met uitvallen van het systeem tijdens een registratie of een bezoek.

Indien er zich gegevens of tekortkomingen bevinden op deze site geven deze geen recht op enige financiële of andere schadevergoeding. Men kan in dat opzicht LEREN OVER LEVEN vzw niet aansprakelijk stellen ten aanzien van gebruikers en derden voor mogelijke geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of eender welke schade veroorzaakt door de nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, schrijven en interpreteren van informatie.

LEREN OVER LEVEN vzw behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site en aan alle data die zich hierop bevinden. Op deze website zijn de auteursrechten van toepassing. 

Privacy en GDPR

LEREN OVER LEVEN vzw gebruikt jouw gegevens enkel voor doeleinden noodzakelijk voor de communicatie en administratie met betrekking tot de opleiding of workshop waarvoor u inschrijft of voor de communicatie omtrent een eventuele vervolgopleiding.

We geven in geen geval jouw gegevens door aan anderen (derden) en wij bewaren deze gegevens niet extern op een draagbaar medium. 

Indien u dit wenst, kunnen wij uw gegevens verwijderen van onze databank.

Dit kan door een mail te sturen naar secretariaat@lerenoverleven.org.

Indien u klant wordt van onze organisatie door middel van een opleiding, workshop of ander evenement, voegen we je toe aan onze mailinglijst voor communicatie. Uitschrijven is steeds mogelijk onderaan de nieuwsbrief.

Wenst u meer informatie over hoe we jouw gegevens gebruiken, stuur dan een mail naar secretatiaat@lerenoverleven.org.

Wij respecteren uw privacy zoals het hoort in deze mediamaatschappij.  

Annuleringsvoorwaarden

 

WORKSHOPS

Als de cursus niet kan doorgaan wegens te weinig inschrijvingen, wordt u daarvan minstens 1 week vooraf verwittigd en wordt uw inschrijvingsgeld terugbetaald.

Als u besluit uw inschrijving te annuleren, verwachten wij daarvan een schriftelijk bericht ten laatste 2 weken voor aanvang van het programma. Het door u betaalde bedrag wordt in dit geval terugbetaald met inhouding van € 50 administratiekosten. Wie later afzegt, betaalt het hele bedrag. Dit alles geldt ongeacht de reden van annulering.

JAAROPLEIDINGEN

​Bij inschrijving betaalt u 50 € administratiekosten. Deze kost is niet terugvorderbaar.

Als u uitschrijft tot 1 maand voorafgaand aan de start van de opleiding, krijgt u het reeds betaalde inschrijvingsgeld terug met uitzondering van 50 € administratiekost. Schrijft u later uit, dan bent u LEREN OVER LEVEN vzw het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

Uitschrijven doet u door een e-mail te sturen naar secretariaat@lerenoverleven.org.

Indien LEREN OVER LEVEN vzw vóór de start van de opleiding beslist dat de cursist niet kan deelnemen, wordt het reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal terugbetaald.

Wanneer LEREN OVER LEVEN vzw de opleiding stopzet na de start en voor het beëindigen ervan, betaalt zij de teveel betaalde opleidingskosten terug, uitgezonderd € 150 administratiekosten en de kosten voor de genoten opleidingsdagen.

Als de cursist zijn of haar verplichtingen niet nakomt, de opleiding van anderen in gevaar brengt, of op onvoldoende wijze blijkt te beantwoorden aan de opleidingseisen, kan LEREN OVER LEVEN vzw de inschrijving verbreken en de cursist uitsluiten van verdere opleiding. Het volledige inschrijvingsgeld van de opleiding blijft door de cursist aan LEREN OVER LEVEN vzw verschuldigd.

Opgelet: inschrijvingen worden verwerkt in volgorde van betaling. In functie van (volledige) inschrijvingen worden groepen gevormd. Als blijkt dat er onvoldoende deelnemers zijn om een volledige volgende groep te vormen, komen de laatst bijgekomen kandidaten op een wachtlijst terecht.

IN-COMPANY TRAININGEN

Na akkoord van de offerte wordt een voorschotfactuur van de helft van het factuurbedrag gestuurd. Na de vorming komt de eindfactuur met het saldo en de vervoersonkosten. Bij annulering door de opdrachtgever minder dan 30 dagen voor een geplande opdracht wordt 50% van de prijs voor die opdracht aangerekend als schadeloosstelling. Bij annulering minder dan 7 dagen voor een geplande opdracht wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. 

Klachtenprocedure

LEREN OVER LEVEN vzw besteedt de grootste zorg aan haar opleidingen, workshops en programma’s op maat. Zowel op vlak van inhoud en didactische aanpak als in de administratieve afhandeling streven we ernaar u zo goed mogelijk te bedienen. Indien u over één van deze aspecten ontevreden zou zijn, dan kan u steeds de betrokken contactpersoon (secretariaat, docent, trainer) hierover aanspreken. Als u geen onderlinge oplossing voor het probleem vindt, kan u de coördinator van LEREN OVER LEVEN vzw contacteren, die de klacht zal onderzoeken en een minnelijke schikking zal voorstellen. Als ook dit niet leidt tot een voldoende antwoord, zal het Bestuursorgaan van LEREN OVER LEVEN vzw de klacht behandelen. Indien ook deze oplossing niet aanvaardbaar is, schakelen we een onafhankelijk bemiddelaar in.
Wij engageren ons om op schriftelijke klachten binnen de twee weken te beantwoorden.

Bij juridische geschillen is de rechtbank van Gent bevoegd.

bottom of page