top of page

HULPVERLENING AAN HUIS

‘Als Mozes niet naar de berg komt, dan komt de berg naar Mozes.’

Hulpverlening of therapie IN de context van de cliënt.

Data TBA

11062b_f0cd2b56e86443d68d21b6bc12fe055c_

Inhoud

Sommige cliënten raken moeilijk ingepast in bestaande hulpverlening-systemen. Er is dan nood aan hulpverlening die zich naar cliënten toe beweegt. De hulpverlener wordt gast i.p.v. gastheer/vrouw.

Deze cliënten worden vaak doorverwezen en hun vraag naar hulp is beperkt en complex. Hen aan boord krijgen en houden is niet eenvoudig. Een open, niet-oordelende houding van de hulpverlener vormt de basis, maar je hebt nog heel wat meer nodig om het hulpverlenend proces op te zetten en aan te houden.

Toch biedt werken aan huis ook belangrijke voordelen.

  • Het creëert een natuurlijke en vertrouwde omgeving voor cliënten, waardoor ze zich vaak comfortabeler en meer ontspannen voelen. Dit kan de hulpverleningsrelatie versterken en een gunstig effect hebben op het behandelproces.

  • Het biedt de mogelijkheid om interacties en dynamieken in het gezin direct te observeren en hierop te interveniëren. Dit levert waardevolle inzichten op en kan de effectiviteit van de behandeling vergroten.

  • De familiariteit -die sneller optreedt in de context van de cliënt- biedt voordelen wanneer die met kennis van zaken en met zorg voor het evenwicht tussen afstand en nabijheid wordt ingezet.

Ondersteund door een systemisch-contextueel model richten we ons in deze 2-daagse specifiek op therapeutisch begeleiden aan huis, hulp verlenen in de context van de cliënten. We ontwikkelen en verstevigen vaardigheden als meerzijdig partijdig zijn, erkenning bieden voor pijn en lijden, observeren van gezinsinteracties, begrijpen van en ingrijpen in de dynamieken van het systeem, werken in de complexiteit en het omgaan met de uitdagingen die gepaard gaan met het werken in de huiselijke omgeving.

We onderzoeken welke kennis, houdingen en vaardigheden we kunnen halen uit verschillende therapeutische denkkaders. De vertaalslag naar de werkvloer maken we samen. Aan de hand van artikels geven we theoretische input maar de focus ligt op het spreken over en oefenen met praktijkvoorbeelden, aangebracht door de deelnemers en/of de opleider.

Doelgroep

Werk je als hulpverlener regelmatig IN de context van de cliënt?

Ben je gezins- of contextbegeleider, consulent Jeugdhulp of Jeugdrechtbank, werk je als therapeut outreachend in complexe (IJH, VAPH, CAW of psychiatrische) problematieken, werk je als hulpverlener met kinderen & jongeren en doe je regelmatig huisbezoeken, begeleid of bemiddel je bij moeilijke relatie-breuken…. Dan is deze vorming iets voor jou.

Opleider

Philippe Vosters

Systemisch en contextueel therapeut

Meer dan 30 jaar ervaring in het ‘therapeutisch begeleiden aan huis’ vanuit verschillende sectoren (Bijzondere jeugdzorg, VAPH en kinderpsychiatrie) en sinds 2000 werkzaam als relatie- en gezinstherapeut in een privé-praktijk.

Opleider-supervisor bij ‘Leren Over Leven’ en voorheen in vzw Balans in de opleiding tot systemisch-contextueel hulpverlener.  

Vormingen op maat in verschillende hulpverleningsorganisaties (MFC, dagcentra, CAW, residentiële instellingen Jeugdzorg…)

Data

Vrijdag 24 en 31 mei

Locatie

Clemenspoort

Overwale 3, 900 Gent

Kostprijs

Het inschrijvingsgeld voor de driedaagse bedraagt 300 € . Deze prijs omvat geen lunch. 

Minimaal 8 deelnemers, maximaal 15 deelnemers

bottom of page