top of page

Onze visie en missie

Verbinding

Dialoog

Zorg

En-En

Proces

Verwondering

Telkens opnieuw ontdekken en creëeren

Als organisatie en in onze opleidingen staan we voor het telkens opnieuw ontdekken en creëeren. Het is de verwondering die ons vooruit drijft. Onze opleidingen zijn geen doorgeefluik voor kennis maar vrijplaatsen waar deelnemers actief experimenteren, ontdekken en eigen accenten kunnen leggen. Zo ook is onze organisatie een plaats waar we enthousiast worden door luidop denken en actief zoeken. 

De En-En-organisatie

LEREN OVER LEVEN vzw kiest als organisatie steevast voor een en-en benadering. Liever dan energie te verliezen in keuzes tussen het één of het ander zoeken we naar mogelijkheden om verschillende perspectieven met elkaar te verbinden. We waarderen verschillen tussen mensen, tussen organisaties, tussen visies en waarden.

Een contextuele en dialogische visie

De dialogische contextuele benadering is het belangrijkste uitgangspunt in ons aanbod. Van daaruit zoeken we naar wegen om onze deelnemers te ondersteunen in hun werk. We zijn overtuigd van de waarde van dialoog.

Altijd op zoek naar verbinding

LEREN OVER LEVEN vzw staat niet op zichzelf.  We bewegen ons in een werkveld en in de ruimere samenleving en zijn daarbij steeds op zoek naar synergie.  We streven naar constructieve samenwerkingen en willen daarin een betrouwbare partner zijn.

Uw cliënten zijn ook onze zorg

We richten ons in de eerste plaats tot hulpverleners (in de brede betekenis van dat woord) en we willen door middel van ons aanbod die hulpverlener bijstaan in zijn of haar werk.  Onze toetssteen is hoe we omgaan met zijn of haar leervraag die de basis vormt voor ontwikkeling.  Uiteindelijk doen we het voor zijn of haar cliënten. Langs die weg willen we ook een maatschappelijke meerwaarde creëren.

Theorie – Praktijk – Proces 

Opleiden is voor ons steeds gericht op theoretische kennis en inzichten, praktische vaardigheden en het persoonlijk proces van de deelnemer.  Deze drie facetten zijn evenwaardige onderdelen van de leerroute.  

Mensen doen handelen en mensen doen groeien, steeds onder hun eigen verantwoordelijkheid

Als opleiders zijn we actiegericht.  Ons aanbod is gericht op verbeteren van het handelen.  Iedere deelnemer beschouwen we als een autonoom persoon die zelf keuzes maakt over hoe hij of zij hiermee omgaat.  Ons leren is gericht op het vergroten van keuzemogelijkheden voor mensen.

bottom of page