top of page

Vervolgsupervisie Contextueel & Systemisch Counselor

Najaar 2023

De contextuele benadering berust op het ethisch perspectief dat mensen verantwoordelijk zijn voor elkaar. Wie zijn verantwoordelijkheid uiteindelijk kan omzetten in gepaste zorg voor de ander en tegelijk voor zichzelf, groeit als mens en verwerft vrijheid.

Doelgroep

  • Je hebt een 2-jarige counselingopleiding gevolgd

  • Je vormt een groep van 6 -10 supervisanten

Inhoud

Wij bieden deze vervolgsupervisie aan in een 4 daagse format. In deze supervisie gaan we verder werken aan het integreren van verworven inzichten in de 2 jarige opleiding.

  • Persoonlijke supervisievragen van deelnemers vormen de leidraad van de supervisie.

  • Casussen en thema’s uit de praktijk van de supervisanten worden samen onderzocht.

  • Contextuele en systemische begrippen, inzichten, vaardigheden en methodieken worden ingeoefend via casusbespreking,  rollenspelen en andere praktijkoefeningen.

  • We zoeken uit hoe je je mandaat transparant kan bespreken en hoe je een veilige werk-/hulpverleningsrelatie opbouwt zonder moeilijke thema’s uit de weg te gaan.

  • Je bent zelf het werkinstrument bij uitstek. We zoomen in op de hulpverlener als persoon en nemen inzichten uit het persoonlijk proces mee in de supervisie.

Deze vervolgsupervisie voldoet aan de criteria van de BVRGS als erkende vervolgsupervisie voor contexueel-systemische counselors

Programma

4 supervisiedagen vanaf oktober 2023, nog nader te bepalen

Team

Mogelijke supervisoren: Linne De Loof, Marleen Verschraegen, Philippe Vosters

Kostprijs

Het inschrijvingsgeld voor de 4-daagse vervolgsupervisie bedraagt 550 euro. Er dienen minimaal 6 deelnemers te zijn.

De inschrijving omvat geen lunch.

Locatie

Clemenspoort, Overwale 3, 9000 Gent  en/of  TPC, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen, België 

Nog twijfels of vragen?

Aarzel niet om contact op te nemen!

bottom of page