Met een fijne groep docenten, supervisoren, leertherapeuten en workshopbegeleiders staan we klaar om in te spelen op  vormingsbehoeften en kennisontwikkeling.  We doen dit met groot enthousiasme.  Eigen bijscholing en intervisie vinden we belangrijk.  Samen bespreken we ontwikkelingen en recente literatuur.  We werken nieuwe methodieken uit en gaan op zoek naar relevant didactisch materiaal. Zo blijft LEREN OVER LEVEN vzw ook zelf een lerende organisatie. Alle stafleden doen ook begeleidend en therapeutisch werk, dikwijls binnen een eigen praktijk.  Ieder functioneert daarbij zelfstandig, en bespreekt zijn praktijk met anderen.

Cora Lamonte

cora profielfoto_edited.jpg

Cora studeerde af aan HIVEK Brussel als Bachelor ziekenhuis verpleegkundige en aan HIPB Gent als Bachelor sociaal verpleegkundige en volgde bij Leren over Leven de opleiding tot contextueel psychotherapeut. Ze volgde nadien een opleiding ACT, Motivational interviewing, Systemische opleiding “groep als begeleidingscontext” en psychische hulpverlening bij gender gerelateerd geweld. Ze werkt sinds 1996 als psychosociale counselor en psychotherapeut in het Hiv Referentie Centrum Antwerpen, Departement Klinische Wetenschappen, Instituut voor Tropische Geneeskunde. Zij geeft individuele begeleiding aan mensen die leven met hiv en biedt hen via Vhiva ook groepsbegeleiding aan. Zij is verwijzend counselor en psychotherapeut bij Psynet, netwerk voor psychische hulp aan Antwerpse hogeschool- en universiteitsstudenten, voor de buitenlandse studenten binnen het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Bij LEREN OVER LEVEN vzw geeft Cora supervisie.

Els Vanneste

log ok_edited.jpg

Els Vanneste is klinisch psycholoog, gestalt therapeut en contextueel therapeut.  Momenteel is zij werkzaam als klinisch coördinator in de therapeutische gemeenschap voor dubbel diagnose van De Sleutel in Gent. Zij heeft gewerkt op een vormingsdienst voor personen met een verstandelijke beperking en op een afdeling in psychiatrie (voor personen met persoonlijkheids- en stemmingsstoornissen).  Zij bouwde een rijke ervaring op in het werken met groepen, familietherapie, drughulpverlening, schematherapie en leiding geven. 
Bij LEREN OVER LEVEN vzw geeft Els supervisie.

Emel Isci

Emel Isci foto (2)_edited_edited.jpg

Emel İşci is psycholoog, contextueel hulpverlener en therapeut. Doorheen de jaren heeft ze bijkomend opleiding gevolgd in aandachtstherapie, dans-en bewegingstherapie, cranio-sacrale relaxatie, Live The Connection stress- en traumabehandeling en integratieve benaderingen. Ze heeft ervaring in de ambulante drughulpverlening en vanuit het CLB met buitengewoon onderwijs. Ze werkt sinds 2009 in haar eigen praktijk, dat ondertussen uitgegroeid is tot groepspraktijk ADEM (Gent). Daarnaast geeft ze occasioneel lezingen over thema’s als angst bij jongeren, migratierouw, loyaliteitsconflicten in meervoudige culturen, relationele vraagstukken, burnout, ontstressen, ... Ze begeleidt ook andere professionals op hun pad in supervisie en leertherapie.
Bij LEREN OVER LEVEN vzw geeft Emel leertherapie.

Eveline Lievens

Eveline Lievens foto (2).jpg

Als Bachelor in het Office Management is Eveline Lievens een administratieve duizendpoot.

Bij LEREN OVER LEVEN vzw bemant zij het secretariaat als lid van het dagelijks bestuur. 

Bij haar kan je terecht met al je administratieve vragen.

Frank Van Mierlo

Frank van mierlo_edited.jpg

Frank Van Mierlo is licentiaat medisch sociale wetenschappen en gezondheidsbeleid, gestalt- en contextueel therapeut, supervisor, trainer en opsteller. Hij specialiseerde zich in de Verenigde Staten in partner- en gezinstherapie aan het Gestalt International Study Center. Na zijn opleiding als contextueel therapeut volgde hij de masterclass bij Y. Nagy. Hij was mede grondlegger van de leerschool contextuele hulpverlening “Leren over Leven”. Momenteel werkt hij bij “Vidende” waar hij opleidingen en workshops geeft rond familie- en organisatieopstellingen

Frieda Petitjean

Frieda Petitjean foto_edited.jpg

Frieda Petitjean is Maatschappelijk Werker en Contextueel Systemisch Therapeut.  Ze heeft ervaring in het werken met meervoudig gekwetsten binnen het kader van opgelegde hulpverlening en was werkzaam binnen de context van het OCMW en de Bijzondere Jeugdzorg. Momenteel is ze werkzaam als psychotherapeut in de ambulante geestelijke gezondheidszorg. Tevens heeft ze een eigen praktijk voor individuele therapie en relatietherapie.
Ze is lid van de Belgische Vereniging Voor Relatie en Gezinstherapie en Systeemcounseling (BVRGS).
Bij LEREN OVER LEVEN vzw geeft Frieda supervisie.

Gerd Claes

log ok_edited.jpg

Gerd Claes is maatschappelijk werkster, gestaltterapeute  en rouwtherapeute. Zij volgde bijscholingen in systeemdenken, contextuele therapie, familieopstellingen en relatietherapie. Zij heeft ervaring als gezinsbegeleidster in pleegzorg, slachtofferhulp bij de politie, vormingswerk bij de volkshogeschool. Zij is oprichtster en directrice van ‘De Kanteling’, een groepspraktijk rond rouw, verlies en veerkracht met bijzondere aandacht voor personen en gezinnen die met beperking te maken hebben. Zij geeft sinds een tiental jaren vorming en opleiding voor ouders en professionelen in de gehandicaptensector. Voor Leren over leven geeft zij workshops en opleiding over thema’s die met beperking  te maken hebben.  Geregistreerd lid van de beroepsvereniging NVAGT en VBEGP.
Bij LEREN OVER LEVEN vzw maakt Gerd deel uit van de adviesraad.

Goedele Thirion

goedele.jpg

Goedele Thirion is systemisch contextueel gezinstherapeut. Ze heeft reeds meer dan 15 jaar ervaring in het begeleiden van jongeren (met ASS) en hun gezinnen, eerst vanuit het buitengewoon onderwijs, nadien als contextbegeleidster en therapeute in de bijzondere jeugdzorg binnen VAPH. Goedele volgde, naast verschillende bijscholingen rond oplossingsgericht werken, autisme, creatief systemisch werken, ook de EMDR-opleiding en speltherapie. Daarnaast heeft ze een eigen groepspraktijk voor contextuele en oplossingsgerichte therapie. Ze is lid van de BVRGS, CAV en EMDR Belgium.
Bij LEREN OVER LEVEN vzw is Goedele docent in de counselingopleiding.

Jan Hoet

log ok_edited.jpg

Jan Hoet is psycholoog-psychotherapeut. Hij volgde een opleiding systeemtheoretische therapie en de Masterclass contextuele therapie. Jan heeft een zelfstandige praktijk contextuele therapie maar heeft ook ruime ervaring in de ambulante en residentiële geestelijke gezondheidszorg. Hij was bestuurslid van de Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeeminterventie van 2003 tot 2012 en is stichtend lid va de Belgische vereniging voor geweldloos verzet. Jan Hoet is erkend opleider en supervisor bij de BVRGS en lid van NVRG en VCW. Voor LEREN OVER LEVEN vzw werkte Jan als opleidingscoördinator tot juni 2012.Momenteel is hij docent en supervisor.
Bij LEREN OVER LEVEN vzw maakt Jan deel uit van de adviesraad en geeft hij workshops en opleidingen geweldloos verzet en contextuele hulpverlening.

Jasmien Peeters

JasmienPeeters.jpeg

Jasmien Peeters is filosoof, contextueel systeemtherapeut en EFT (relatie)therapeut. Ze werkt voor Duet relatiebemiddeling en in haar eigen praktijk. Ze werkte 8 jaar als vrijzinnig humanistisch consulent voor deMens.nu. Ze is lid van de redactieraad van het tijdschrift Systeemtherapie. Liefde, emoties en hechte banden staan centraal in haar werk.
Bij LEREN OVER LEVEN vzw is Jasmien docent in de counselingopleiding

Jef Slootmaeckers

log ok_edited.jpg

Jef Slootmaeckers, maatschappelijk werker, contextueel systeemtherapeut, certified EFT therapeut & EFT Supervisor in opleiding, werkt al jaren binnen het algemeen welzijnswerk waar hij zich specialiseerde in het werken met partnergeweld en relatietherapie. Daarnaast heeft hij een eigen praktijk voor relatietherapie en supervisie. Jef geeft bij verschillende opleidingsinstellingen trainingen en workshops. Hij is lid van de VBRGS en ICEEFT.
Bij Leren over leven staat Jef samen met Katrien in voor de jaaropleiding ‘Veilig gehecht.' 

Karen Stalmans

Karen Stalmans foto_edited.jpg

Karen Stalmans is maatschappelijk assistente en contextueel systeemtherapeut. Ze heeft 20 jaar ervaring in het werken met gezinsrelationele thema’s. Momenteel is ze actief binnen het algemeen welzijnswerk waar ze zich specialiseert in het werken met ouders en kinderen verwikkeld in een complexe scheiding. Daarnaast heeft ze een eigen praktijk voor individuele therapie en partnerrelatietherapie.
Bij LEREN OVER LEVEN vzw is Karen docent in de counselingopleiding.

Katrien Lagrou

log ok_edited.jpg

Katrien Lagrou is maatschappelijk assistent, klinisch psycholoog, contextueel systeemtherapeut , gecertificeerd EFT-therapeut en EFT supervisor in opleiding.  Ze is werkzaam in UPCKULeuven en ze heeft een eigen praktijk voor relatietherapie en rouwtherapie nabij Mechelen. Ze geeft bij verschillende opleidingsinstituten training en supervisie. Ze is lid van BVRGS, EFT-Belgium en ICEEFT.
Bij LEREN OVER LEVEN vzw staat Katrien samen met Jef in voor de jaaropleiding 'Veilig gehecht.'

Kris Neckebroeck

log ok_edited.jpg

Kris Neckebroeck is gegradueerde in de orthopedagogie en contextueel therapeut. Kris heeft heel wat ervaring in het werken met kinderen, jongeren en hun gezinnen en dit zowel binnen de Bijzondere Jeugdzorg, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en binnen de geestelijke gezondheidszorg. Momenteel werkt hij in een voorziening voor kinderen met een mentale beperking waar hij zich als coördinator van de mobiele werking vooral richt op de ondersteuning van de context. Daarnaast geeft hij opleidingen en vormingen verzorgd vanuit het contextuele gedachtengoed en is hij ook werkzaam in de therapiepraktijk waar hij voornamelijk werkt met pubers en adolescenten. 
Bij LEREN OVER LEVEN vzw geeft Kris supervisie.

Kristien van de Velde

Kristien van de Velde foto_edited.jpg

Kristien van de Velde is bachelor Sociaal werk en heeft de opleiding tot contextueel therapeut gevolgd. Zij heeft 20 jaar ervaring in de bijzondere jeugdzorg als gezinsbegeleidster en stafmedewerker. Ondertussen werkt ze bij Odisee als docent en praktijkbegeleider. Daarnaast heeft ze een eigen praktijk als contextueel therapeut en opvoedingscoach.
Bij LEREN OVER LEVEN vzw is Kristien docent in de counselingopleidingen en supervisor.

Linne De Loof

Linne De Loof foto_edited.jpg

Linne De Loof is klinisch psycholoog, contextueel systeemtherapeut en EFT-therapeut in opleiding. Ze heeft ruim 15 jaar ervaring in het werken met kinderen, jongeren en gezinnen, voornamelijk in de bijzondere jeugdzorg. In 2020 maakte ze volledig de overstap naar haar eigen praktijk voor relatie- en gezinstherapie. Daarnaast is ze al verschillende jaren actief in de opleiding systemisch contextuele counseling als docent, supervisor en leertherapeut. Tot slot vertaalde haar diepe interesse in de verhalen over en tussen mensen zich ook in enkele publicaties over haar werk.
Bij LEREN OVER LEVEN vzw is Linne docent in de counselingopleiding, supervisor en leertherapeute.

Luc Claes

Luc Claes foto_edited.jpg

Luc Claes is contextueel gezinstherapeut en heeft reeds meer dan 20 jaar ervaring in de jeugdhulpverlening waarvan de laatste tien jaar in een voorziening voor jongeren met gedrags- en/of emotionele problemen binnen de sector voor personen met een handicap.  Doorheen de jaren volgde hij nog tal van andere opleidingen om zijn expertise te vergroten (bv. Rond ADHD, ASS, drugpreventie, opvoedings- en ontwikkelingsproblemen, talenten, rouw).
Bij LEREN OVER LEVEN vzw maakt Luc deel uit van het dagelijks bestuur en geeft workshops.

Marleen Verschraegen

Marleen Verschraegen foto (2)_edited.jpg

Marleen Verschraegen is master in de Orthopedagogiek en contextueel psychotherapeute. Ze heeft ruime ervaring in het werken met kinderen/jongeren en hun gezin in de Bijzondere Jeugdzorg. Ze is opgeleid en vertrouwd met de methodiek van de Positieve Heroriëntering.  Ze is lid van de Vereniging voor Contextueel Werkers (VCW) en van de Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling BVRGS.  Marleen heeft een eigen praktijk als contextueel therapeut in Brakel.
Bij LEREN OVER LEVEN vzw geeft Marleen supervisie.

May Michielsen

may michielsen.jpeg

Ik ben May Michielsen, klinisch psycholoog en experientieel en contextueel therapeut. 

Ik was mede-oprichter van LEREN OVER LEVEN vzw en was jarenlang directeur en trainer met veel voldoening en inzet. 

Ik ben nu met pensioen (ik ben van 1953) en wil graag nog wat van mijn ervaring delen met de staf en het bestuur vanuit de adviesraad. 

Nele De Greve

Nele De Greve foto_edited.jpg

Nele De Greve is gegradueerde in de orthopedagogie. Ze volgde opleidingen in het systeemdenken en het contextueel denken. Ze heeft een ruime ervaring in het werken met kinderen/jongeren en hun gezin binnen de Bijzondere Jeugdzorg. Dit zowel als leefgroep- en contextbegeleider als stafmedewerker.  Daarnaast geeft ze voor Jongerenbegeleiding-informant vormingen en is ze bij LEREN OVER LEVEN vzw naast supervisor ook docent in de duplomethodiek.

Nele Vervecken

Nele Vervecken foto_edited.jpg

Nele Vervecken is psycholoog, seksuoloog en contextueel therapeut. Ze heeft ervaring in het werken met grensoverschrijdend gedrag, verslaving en agressie, eveneens in een detentiecontext. Momenteel werkt Nele voor CGG Kempen. Daarnaast heeft ze een privé-praktijk waar ze vooral werkt met koppels.
Bij LEREN OVER LEVEN vzw geeft Nele leertherapie. 

Patsy Verhaert

Patsy Verhaert foto (3)_edited.jpg

Patsy Verhaert is contextueel therapeute, supervisor en leertherapeut.
Zij heeft ruime ervaring in de jeugdhulpverlening, traumaverwerking, werken met gezinssystemen, werken met de context en werkt op het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling in Leuven. Daarnaast heeft zij haar eigen praktijk als contextueel therapeut, supervisor en leertherapeut. 
Bij LEREN OVER LEVEN vzw geeft Patsy leertherapie.

Paul Heyndrickx

Paul Heyndrickx foto_edited.jpg

Paul Heyndrickx is licentiaat in de godsdienstwetenschappen, contextueel-systemisch psychotherapeut en counselor. Meer dan twintig jaar ervaring als opleider, supervisor en leertherapeut. Hij is Lid van de BVRGS. Erkend opleider en supervisor.

Auteur en redacteur van het Handboek Contextuele Hulpverlening (2022), ‘Meervoudig gekwetsten. Contextuele hulpverlening aan maatschappelijk kwetsbare mensen’ (2005), ‘De meervoudig gekwetste mens. Gedeelde en verdeelde zorg',(2011),‘Contextuele counseling in de praktijk' (2016) en tal van artikelen over counseling en contextueel werken. 

Mede-oprichter van Contextuele Actie Vlaanderen (CAV), de vereniging voor Contextuele hulpverlening. Hij ontving in 2016 de VCW-prijs vanwege de Vereniging van Contextueel Werkers.

Bij LEREN OVER LEVEN vzw is Paul docent in de counselingplus opleiding en geeft hij workshops.

Sandra Nuytkens

Sandra Nuytkens foto_edited.jpg

Sandra Nuytkens is klinisch psycholoog, contextuele psychotherapeut en rouwtherapeut met een zelfstandige praktijk. Zij heeft een ruime ervaring in de Bijzondere Jeugdzorg, Ouderenzorg en Gehandicaptenzorg. Voor LEREN OVER LEVEN vzw begeleidt zij workshops en is zij supervisor in de basisopleiding. Zij is lid van VVKP en BVRGS.

Stijn De Witte

Stijn De Witte foto_edited_edited.jpg

Stijn De Witte is maatschappelijk werker en contextueel counselor. Hij is al 18 jaar actief als stafmedewerker binnen de sector voor personen met handicap.  Hij was als supervisor verbonden aan de counseloropleiding in Balans en actief als lesgever binnen de sectoren kinderopvang, thuiszorg, onthaalouders.
Bij LEREN OVER LEVEN vzw geeft Stijn supervisie.

Theresia Pinnewaert

__optimized__92813_DSC_0152.jpg

Theresia Pinnewaert is coördinator bij LEREN OVER LEVEN vzw en werkt als contextuele systeem therapeut in haar eigen praktijk.  Ze heeft ervaring in het werken met koppels, gezinnen, kinderen met gedrags- en emotionele problematieken, drughulpverlenning, werken met groepen, familieopstellingen. 

Bos