Werken met de duplomethodiek

Gent / driedaagse workshop (18u) / KMO-portefeuille mogelijk

  • Begint 11 feb.
  • 375 euro
  • Clemenspoort, Overwale 3, 9000 Gent

Inhoud

De Duplo-methodiek, ontwikkeld door Marleen Diekmann en gebaseerd op het contextuele gedachtegoed van Nagy. Veel hulpverleners zijn zoekende over hoe zij in gesprek ‘datgene wat speelt’ op een respectvolle manier zichtbaar kunnen maken. De duplomethodiek, ontwikkeld door Marleen Diekmann, is hierin een ontzettend krachtige methodiek. Het biedt tal van kansen om ieders unieke beleving recht te doen en om naar elkaar erkenning uit te spreken voor datgene wat is gebeurd en is geïnvesteerd. Het verleden, het heden én de toekomst kan tegelijk op tafel neergezet worden. Krachten, kwetsuren, de kijk naar zichzelf én naar anderen worden in het samen zoeken met de cliënt(en) zichtbaar én voelbaar. Het beeld laat zien waar woorden vaak tekort in schieten. Het is een methodiek dat zowel kinderen als volwassenen aanspreekt en die kan gebruikt worden binnen de context van hulpverlening en therapie, supervisie en teamvergaderingen. Tijdens de workshop wordt het werken met de duplo-popjes uitvoerig gedemonstreerd en krijgen de deelnemers de kans om zelf intensief met het materiaal aan de slag te gaan.