top of page
Deze dienst is niet beschikbaar, neem contact op voor meer informatie.

VERDIEPING Werken met de Duplomethodiek

Voorkennis Duplomethodiek vereist


Inhoud

Najaar 2023 - data volgen. Koffiepauzes en lunch inbegrepen; drank ter plaatse afnemen. Voor iedereen die reeds een introductie werken met duplopopjes heeft gevolgd en daarmee aan de slag is gegaan. We gaan vooral aan de slag met de specifieke vragen en wensen van de deelnemers en worden alzo verdere toepassingsmogelijkheden aangereikt. De duplomethodiek werd ontwikkeld door de Nederlandse therapeute Marleen Diekmann en dient als methodische ondersteuning bij psychotherapie. De contextuele benadering van Ivan Boszormeny-Nagy vormt het kader van deze methodiek. Het is een belangrijk instrument om een verhaal in beeld te brengen en kan ook gebruikt worden om trauma’s te bespreken. De taal wordt uitgedrukt door middel van duplopopjes in allerlei maten, soorten, generaties en culturen. Ze hebben verschillende huidskleuren, er zijn afwijkende types om bepaalde karakteristieken te symboliseren en er zijn er in allerlei leeftijden, van baby’s tot grootouders. Ze kunnen staan en zitten en hun armen en benen kunnen bewegen. Naast de popjes kan er ander materiaal gebruikt worden om allerlei mogelijke beelden en betekenissen te symboliseren. Zo kan men gekleurde vierkantjes gebruiken om processen, klachten of symptomen aan te duiden, schatkistjes om krachtbronnen aan te duiden en verhogingen om iemand groot te maken. Als grens tussen het verleden en het heden gebruikt men een toverstokje. De samenstelling van het materiaal hangt af van de smaak, stijl en creativiteit van de hulpverlener en cliënt. Zo kan als symbool voor alcoholisme een klein flesje genomen worden maar daarvoor kan je ook andere symbolen verzinnen. De cliënt en de hulpverlener spelen met de poppetjes alsof ze aan het schaken zijn. Dit ‘schaakspel’ zet de emotionele en relationele geschiedenis stukje bij beetje op tafel. Stukjes uit het verleden worden zichtbaar en dit kan veel teweeg brengen. Mensen die onverdraaglijke dingen meegemaakt hebben, geraken soms verlamd. Het zien van hun eigen werkelijkheid in gekleurde, zich verplaatsende poppetjes, plastieken vierkantjes en symbolen brengt hen opnieuw in beweging. De humor en speelsheid die van de popjes uitgaan maken de werkelijkheid bespreekbaar en beter te verdragen. Door symbolen toe te voegen aan de popjes en de popjes in verhouding te zetten tot elkaar, krijg je de betekenis ook vlugger helder. De popjes hebben een internationale zeggingskracht, vooral in gebieden waar cliënten creatiever zijn en minder verbaal theoretisch dan in Europa.


Annuleringsvoorwaarden

WORKSHOPS Als de cursus niet kan doorgaan wegens te weinig inschrijvingen, wordt u daarvan minstens 1 week vooraf verwittigd en wordt uw inschrijvingsgeld terugbetaald. Als u besluit uw inschrijving te annuleren, verwachten wij daarvan een schriftelijk bericht ten laatste 2 weken voor aanvang van het programma. Het door u betaalde bedrag wordt in dit geval terugbetaald met inhouding van € 50 administratiekosten. Wie later afzegt, betaalt het hele bedrag. Dit alles geldt ongeacht de reden van annulatie. JAAROPLEIDINGEN U schrijft in voor de volledige opleiding. Bij inschrijving betaalt u 50 € administratiekosten. Deze kost is niet terugvorderbaar. Als u uitschrijft tot 1 maand voorafgaand aan de start van de opleiding, krijgt u het reeds betaalde inschrijvingsgeld terug met uitzondering van 50 € administratiekost. Als u later uitschrijft, dan bent u LEREN OVER LEVEN vzw het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Uitschrijven doet u door een e-mail te sturen naar secretariaat@lerenoverleven.org. Indien LEREN OVER LEVEN vzw vóór de start van de opleiding beslist dat de cursist niet kan deelnemen, wordt het reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal terugbetaald. Wanneer LEREN OVER LEVEN vzw de opleiding stopzet na de start en voor het beëindigen ervan, betaalt zij de teveel betaalde opleidingskosten terug, uitgezonderd € 150 administratiekosten en de kosten voor de genoten opleidingsdagen. Als de cursist zijn of haar verplichtingen niet nakomt, de opleiding van anderen in gevaar brengt, of op onvoldoende wijze blijkt te beantwoorden aan de opleidingseisen, kan LEREN OVER LEVEN vzw de inschrijving verbreken en de cursist uitsluiten van verdere opleiding. Het volledige inschrijvingsgeld van de opleiding blijft door de cursist aan LEREN OVER LEVEN vzw verschuldigd. IN-COMPANY TRAININGEN ​Na akkoord van de offerte wordt een voorschotfactuur van de helft van het factuurbedrag gestuurd. Na de vorming komt de eindfactuur met het saldo en de vervoersonkosten. Bij annulering door de opdrachtgever minder dan 30 dagen voor een geplande opdracht wordt 50% van de prijs voor die opdracht aangerekend als schadeloosstelling. Bij annulering minder dan 7 dagen voor een geplande opdracht wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. 

bottom of page