Geweldloos Verzet en Context

4-daagse opleiding (24u)


Inhoud

Gewelddadig of (zelf)destructief gedrag van jongeren plaatst hun ouders, leerkrachten en opvoeders voor moeilijke keuzes. De door Haim Omer (Israël) ontwikkelde weg van het geweldloos verzet biedt daarbij heel wat houvast. Als hulpverlener/leerkracht leert u ouders begeleiden naar ‘betrouwbaar ouderschap’, ook in situaties met extreem gedrag van kinderen. Ontdek de kracht van geweldloos verzet in uw school, team en organisatie. Bestemd voor iedereen die met tussenmenselijke relaties werkt die (dreigen te) escaleren en waar sprake is van destructief gedrag. Voor professionals in de hulpverlening en leerkrachten die te maken hebben met groepen jonge mensen en kinderen waarin er sprake is van gewelddadig of destructief gedrag. Na deze opleiding bent u in staat de principes van ‘geweldloos verzet’ toe te passen in attitude, interventies, en communicatie. U kunt de uitgangspunten vertalen naar uw praktijk en werkcontext. Eveneens bent u in staat uw cliënten en collega’s te motiveren voor de inzet van deze benadering. Al vele jaren bieden wij ‘geweldloos verzet’ en ‘nieuwe autoriteit’ aan. Dit gedachtegoed brengen wij in verbinding met een contextuele en systemische invalshoek. U leert zorgvuldig en effectief om te gaan met situaties van onveiligheid, toenemende escalaties en machteloosheid. U verwerft inzicht in spiralen van geweld. U leert escalaties tijdig te herkennen, en u leert concrete handvatten te gebruiken om geweldsspiralen te (helpen) doorbreken. Aanwezigheid en presentie is daarbij cruciaal, wat onder meer bestaat uit de-escaleren, waakzame zorg, en het doorbreken van het isolement. Tevens krijgt u interventies aangereikt waarmee op efficiënte en geweldloze wijze verzet kan worden gepleegd tegen destructief en gewelddadig gedrag van jongeren. Stappen die moed en kunde vergen en alleen kunnen slagen met ondersteuning van een netwerk. We besteden dan ook ruime aandacht aan het zoeken en aanboren van hulpbronnen voor zowel ouders als professionals die geconfronteerd worden met destructief gedrag van kinderen. Waar u ook staat, u kunt het niet alleen. We gaan ook uitgebreid in op de implementatie van dit gedachtegoed in de eigen werkcontext. Hoe geeft u dit door aan collega’s? Hoe vertaalt u deze aanpak naar interne werkwijzen? We sluiten aan bij en versterken wat al werkzaam is. Uw reeds opgebouwde expertise zoals oplossingsgericht werken, traumagerelateerde interventies, hechtingsgericht werken, ... zijn hierbij zeer nuttig.


Annuleringsvoorwaarden

WORKSHOPS en SUPERVISIE VOOR COUNSELORS Als de cursus niet kan doorgaan wegens te weinig inschrijvingen, wordt u daarvan minstens 1 week vooraf verwittigd en wordt uw inschrijvingsgeld terugbetaald. Als u besluit uw inschrijving te annuleren, verwachten wij daarvan een schriftelijk bericht ten laatste 2 weken voor aanvang van het programma. Het door u betaalde bedrag wordt in dit geval terugbetaald met inhouding van € 50 administratiekosten. Wie later afzegt, betaalt het hele bedrag. Dit alles geldt ongeacht de reden van annulatie. JAAROPLEIDINGEN EN TWEEJARIGE OPLEIDINGEN U schrijft in voor de volledige opleiding. Bij de counselingopleiding betekent dit dat u inschrijft voor 2 jaar. Bij inschrijving betaalt u 50 € administratiekosten. Deze kost is niet terugvorderbaar. Als u uitschrijft tot 1 maand voorafgaand aan de start van de opleiding, krijgt u het reeds betaalde inschrijvingsgeld terug met uitzondering van 50 € administratiekost. Als u uitschrijft binnen de maand voorafgaand aan de start van de opleiding, krijgt u het reeds betaalde inschrijvingsgeld terug met uitzondering van het voorschot van 440 €. Schrijft u uit na de start van de opleiding en vóór het beëindigen van de opleiding, dan bent u LEREN OVER LEVEN vzw het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Uitschrijven doet u door een e-mail te sturen naar secretariaat@lerenoverleven.org. Indien LEREN OVER LEVEN vzw vóór de start van de opleiding beslist dat de cursist niet kan deelnemen, wordt het reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal terugbetaald. Wanneer LEREN OVER LEVEN vzw de opleiding stopzet na de start en voor het beëindigen ervan, betaalt zij de teveel betaalde opleidingskosten terug, uitgezonderd € 150 administratiekosten en de kosten voor de genoten opleidingsdagen. Als de cursist zijn of haar verplichtingen niet nakomt, de opleiding van anderen in gevaar brengt, of op onvoldoende wijze blijkt te beantwoorden aan de opleidingseisen, kan LEREN OVER LEVEN vzw de inschrijving verbreken en de cursist uitsluiten van verdere opleiding. Het volledige inschrijvingsgeld van de opleiding blijft door de cursist aan LEREN OVER LEVEN vzw verschuldigd. IN-COMPANY TRAININGEN ​Na akkoord van de offerte wordt een voorschotfactuur van de helft van het factuurbedrag gestuurd. Na de vorming komt de eindfactuur met het saldo en de vervoersonkosten. Bij annulering door de opdrachtgever minder dan 30 dagen voor een geplande opdracht wordt 50% van de prijs voor die opdracht aangerekend als schadeloosstelling. Bij annulering minder dan 7 dagen voor een geplande opdracht wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.