top of page

Jaaropleiding Contextueel & Systemisch Werken

Data nog te bepalen

De contextuele benadering berust op het ethisch perspectief dat mensen verantwoordelijk zijn voor elkaar. Wie zijn verantwoordelijkheid uiteindelijk kan omzetten in gepaste zorg voor de ander en tegelijk voor zichzelf, groeit als mens en verwerft vrijheid.

Doelgroep

  • Werk je in een professionele, sociaal-agogisch of pedagogische, context met individuen, koppels, gezinnen, teams,…?

  • Ben je als hulpverlener, coach, counselor op zoek naar wat werkt in trajecten?

  • Zet je graag in op verbinding in relaties?

  • Wil je cliënten in hun proces versterken en hun expertise vergroten?

  • Wil je sterker worden in het werken met systemen en relaties?

  • Wil je jezelf als hulpverlener beter leren kennen?

  • Ben je geïnteresseerd in het contextueel en systemisch werken?

 

Dan biedt deze jaaropleiding wat je zoekt.

Toelatingsvoorwaarden 

Je kunt een samenwerkingsrelatie (sociaal-agogisch mandaat) vanuit je werksituatie inbrengen voor het bespreken van casussen en supervisie

Inhoud

Als begeleider, counselor, coach, ……  kom je niet zelden in contact met een grote verscheidenheid aan vragen. Zelden kan je voorspellen hoe een traject zal verlopen en wie er deel van uitmaakt.  In deze jaaropleiding bieden we je -vanuit het contextuele gedachtegoed- helpende inzichten, kaders en vaardigheden om te werken met en in relaties. De focus ligt enerzijds op de werk- en hulpverleningsrelatie, anderzijds op jezelf als persoon en hulpverlener.

De meerwaarde van het contextuele gedachtegoed van Ivan Boszorményi Nagy heeft zich in de voorbije decennia uitgebreid bewezen in het hulpverleningslandschap. Binnen het contextueel denken wordt de mens gezien als een wezen in verbondenheid met de ander. De dialoog tussen cliënt en zijn context staat centraal. De dialoog tussen hulpverlener en cliëntsysteem is het werkinstrument. Doorheen de jaaropleiding bieden we begeleiders, counselors en coaches -via contextuele begrippen en vaardigheden- houvast in het begeleiden van cliënten.

Loyaliteit, balans van geven/ontvangen, legaat & delegaat, roulerende rekening, destructief recht, parentificatie, intergenerationele winst, werken met genogrammen, werken met loyaliteitsconflicten, meerzijdige partijdig zijn, deparentificeren, ontschuldigingsprocessen, aandeeldenken, …

Deze begrippen begrijpen en vaardigheden gebruiken in gesprekken over en met cliënten is essentieel. Cliënten herkennen zich in de contextuele taal, voelen zich begrepen en het zet hen aan tot anders denken en handelen.

Naast een sterke focus op het contextueel denken en werken, besteden we ook aandacht aan actuele en bruikbare systemische inzichten en methodieken. Ervaren docenten en supervisors zetten in op een doorleefde en praktijkgerichte opleiding. Visie, kaders en methodieken worden in groep doorwerkt en via persoonlijk proces en supervisie leer je  contextuele begrippen toepassen op jezelf en in hulpverlenende relaties. Het contextueel-systemisch spreken en werken wordt een 2de natuur.

Na deze jaaropleiding kan elke deelnemer contextueel aan de slag in zijn werkcontext contextueel te werken. Verdere bijscholingen rond specifieke thema’s & methodieken kunnen aanvullend en verdiepend werken.

Programma

De opleiding omvat 20 lesdagen in 2024 (vrijdagen) en is op 3 pijlers gebouwd:

  • Methodiek en verdiepende theorie (12 dagen)

  • Persoonlijk Proces (werken met een genogram) (4 dagen)

  • Supervisie (4 dagen)

Team

Goedele Thirion

Philippe Vosters

Linne De Loof

Kostprijs

Het inschrijvingsgeld voor de volledige opleiding bedraagt € 2200. Dit is exclusief de aan te kopen boeken, eventuele inhaalsupervisie en inhaalleertherapie door afwezigheid en een eventuele herkansing voor de eindevaluatie.

De inschrijving omvat geen lunch.

Locatie

Clemenspoort, Overwale 3, 9000 Gent

Nog twijfels of vragen?

Aarzel niet om contact op te nemen!

bottom of page