Tweejarige Systemisch-Contextuele Counselingopleiding

september 2022 tot juni 2024

op vrijdagen van 9u tot 16u30

We worden geboren in gezinnen en maken deel uit van families. Door onze ouders krijgen we in het netwerk van mensen een plek. We worden ‘kind’, ‘kleinkind’, broer of zus, enzovoort. In het gezin ontvangen en geven we, leren we wat we moeten doen om ‘gezien’ te worden, en ervaren we recht en onrecht. Doorheen dit proces ontdekken we wie we zijn, en wat we mogen en kunnen betekenen voor anderen. Betrouwbare voorbeelden vergroten het geloof in onszelf. We leren waar we recht op hebben en hoe we recht kunnen doen. De blauwdruk over relaties, meegekregen vanuit het gezin en betekenisvolle andere relaties, kleurt gedurende ons leven de manier waarop we zorg dragen voor de ander en onszelf. 

Het contextuele gedachtegoed, ontwikkeld door Boszormenyi-Nagy, biedt hulpverleners handvatten om op een passende manier te interveniëren wanneer de balans tussen zorg geven en zorg krijgen uit evenwicht is. 
Specifiek voor deze benadering is het zoeken naar positieve krachten in menselijke relaties en het hanteren van het verlangen naar betrouwbaarheid en rechtvaardigheid als hefboom voor verandering.

Doelgroep

Hulpverleners actief in het werkveld: maatschappelijk werkers, opvoeders, verpleegkundigen, (gezins-)begeleiders, psychiaters, pedagogen, therapeuten, bemiddelaars, leerlingenbegeleiders, CLB-medewerkers, vormingswerkers, coaches, leerkrachten, ...

--------

Toelatingsvoorwaarden 

Om te kunnen inschrijven voor de opleiding, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:
● je hebt minstens een bachelordiploma in de menswetenschappen.
   Voldoe je niet aan de diplomavoorwaarde? Aarzel zeker niet om een uitzondering aan te vragen.
● je bent minstens een jaar professioneel werkzaam binnen een relevante werkcontext
● je hebt een intakegesprek met één van de docenten waarin beslist wordt over de uiteindelijke deelname aan de opleiding

Na het met goed gevolg beëindigen van de opleiding en het volgen van 25 uur extra supervisie, kan je als professioneel counselor erkenning vragen aan de BVRGS.

-------

Doelstelling

Het contextuele gedachtegoed van Ivan Boszormenyi-Nagy kunnen integreren binnen eigen werkcontext , visie en concreet handelen.
De opleiding tot contextueel counselor omvat drie pijlers: methodiek, supervisie en het persoonlijk proces van de counselor.

--------

Programma

Eerste jaar


● 15 dagen methodiek
● 4 dagen supervisie in kleine groep
● huiswerkgroep (minstens 3 x 3u)
● verwerken van de opgegeven literatuur
● permanente evaluatie

Tweede jaar


● 10 dagen methodiek
● 4 dagen supervisie in kleine groep
● 4 dagen leertherapie
● huiswerkgroep (minstens 3 x 3u)
● verwerken van de opgegeven literatuur
● scriptie waarin  je aantoont dat je het geleerde hebt geïntegreerd

-------

Erkenningen

Beroepsvereniging

Onze opleiding is erkend door de BVRGS (Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling).

Vlaams Opleidingsverlof en KMO-Portefeuille

LEREN OVER LEVEN vzw is voor haar Counselingopleidingen erkend dienstverlener voor het Vlaams Opleidingsverlof

en de KMO-Portefeuille.

-------

Kostprijs

Het inschrijvingsgeld voor de volledige opleiding bedraagt € 4400. Dit is exclusief de aan te kopen boeken, eventuele inhaalsupervisie en inhaalleertherapie door afwezigheid en een eventuele herkansing voor de eindevaluatie.

-------

Betalingsmodaliteiten

Bij inschrijving betaal je een administratiekost van € 50. Deze kost is niet terugvorderbaar.

 

De opleiding kost in totaal € 4400. Dit bedrag wordt in 3 delen gefactureerd, per kalenderjaar: het eerste deel van € 880 wordt gefactureerd in augustus, het tweede deel van € 2200 wordt gefactureerd en betaald in december/januari van het eerste lesjaar en het derde deel van € 1320 wordt gefactureerd en betaald in december/januari van het laatste lesjaar.

Je hebt de mogelijkheid om een spreiding van betaling aan te vragen. Hiervoor wordt een administratiekost van 150 € gerekend. Er zijn 2 opties voor een afbetalingsplan.

 

Eerste optie:

Het bedrag van € 4550 wordt gefactureerd per kalenderjaar en in 7 delen betaald: het eerste deel bedraagt 880 € (augustus), de tweede factuur van € 2200 komt in december-januari van het eerste lesjaar en wordt betaald in 4 delen van € 550 en de laatste factuur van € 1320 komt in december-januari van het laatste lesjaar en wordt betaald in 2 delen van € 660.

Tweede optie:

Het bedrag van € 4550 wordt gefactureerd per kalenderjaar: het eerste deel bedraagt 880 € (augustus), de tweede factuur van € 2300 komt in december-januari eerste lesjaar en wordt betaald in 10 mensualiteiten van € 230 en de laatste factuur van € 1370 komt in december-januari van het tweede lesjaar en wordt betaald in 5 delen van € 274.

-------

De opleiding wordt zowel te Gent als te Antwerpen aangeboden.

Locaties

-------

Nog twijfels of vragen?

Aarzel niet om contact op te nemen!