Counselor Plus ®

Inhoud

Systemisch Contextueel Counselor Plus ®
Vervolgopleiding op de tweejarige counselingopleiding

start 07/09/2021 Clemenspoort te Gent

KMO Portefeuille voor Counselors met ondernemingsnr.  

Deze opleiding is een aanvulling op de tweejarige counseling opleiding die je reeds volgde bij Leren Over Leven, bij Balans of bij een ander opleidingsinstituut.

We bouwen verder op de basis die je al verworven hebt. We diepen de vijf dimensies verder uit en scherpen vaardigheden en attitudes verder aan. De opleiding is praktijkgericht en bouwt verder op wat reeds aanwezig is in de groep. Hoewel enkele thema’s en vaardigheden uit de basisopleiding opnieuw op het programma staan gaat het niet om herhaling maar om verdere verdieping en training. Tot het contextueel werken jouw tweede ik is geworden.

De opleiding is opgebouwd volgens het beproefde recept met theoretisch-technische kaders, persoonlijk proces en supervisie.
Na deze opleiding heb je jouw inzicht in de verschillende dimensies verrijkt, heb je beter zicht op jouw krachten in de werkrelatie en heb je jouw repertorium aan vaardigheden uitgebreid.

Programma

Mijn identiteit als counselor.

Waarin verschilt counseling van psychotherapie, en van maatschappelijk of orthopedagogisch werk? Wat is het verschil met coaching? Wanneer moet ik verwijzen? Deontologie en ethische dilemma’s.

De werkrelatie.
De werkrelatie is het voornaamste instrument van de counselor. Uit onderzoek blijkt dat een positieve ervaring van de relatie door de cliënt een goede indicatie geeft voor het slagen van de begeleiding. Hoe combineer ik het functionele aspect, overdracht en tegenoverdracht met het dialogisch werken in deze relatie?

Contextueel werken in 5 dimensies.
Uit onderzoek blijkt dat de kansen op slagen vooral worden beïnvloed door cliëntfactoren. De contextuele benadering exploreert zorgvuldig feiten en de verhalen over de feiten. We vullen het beeld aan met elementen uit de verschillende contextuele dimensies: gehechtheid en EFT, sexualiteit, psychopathologie, grenzen, narratieven...  De ‘unique selling proposition’ van de contextuele benadering blijft de leidraad: wederkerigheid en de balansen van geven en nemen. Hoe kan ik dit in de relatie met mijn cliënten taal geven en inzetten op beweging in de relaties?

Vaardigheden.
De unieke contextuele vaardigheden worden verder getraind en geïntegreerd:
Erkenning geven in de verschillende dimensies.
​Meerzijdige partijdigheid, veel meer dan een kwestie van perspectief.
​Geïnspireerd door narratieve, dialogische en collaboratieve technieken en geweldloos verzet (NVR).
We hebben ook aandacht voor monitoring en feedbackgestuurd werken.

Persoonlijk Proces.
De verdere integratie van het eigen legaat in mijn professioneel handelen.

Supervisie.
Opgelet! Deze supervisie zal meetellen als de verplichte supervisie voor een lidmaatschap van de BVRGS als systeemcounselor. Met deze opleiding ben je dan ineens in orde om je lidmaatschap aan te vragen bij de BVRGS als Systemisch Contextueel Counselor. 

Instapvoorwaarden.
Je hebt een 2-jarige opleiding (systemisch-) contextuele counseling bij Leren Over Leven, bij Balans of bij een ander erkend opleidingsinstituut met vrucht afgerond.

Je hebt een mandaat als counselor in een vrijgevestigde (groeps-)praktijk of in dienstverband (jeugdzorg, algemeen welzijnswerk, loopbaanbegeleiding, zorg, enz.)
De opleiding Systemisch Contextueel Counselor Plus ® is een mix van ervaringsgericht werken, theoretische duiding en training van vaardigheden.

Programma 2021.

Onder voorbehoud van wijziging

Lesdagen zijn op dinsdag van 09:00u tot 16:30u, tenzij anders vermeld

Lesprogramma

07/09/2021
De counselingrelatie Wat werkt? / De counselingrelatie in haar diversiteit / Mijn identiteit als counselor 

21/09/2021
De counselingrelatie Cliëntfactoren: Het unieke van de 4de dimensie.

05/10/2021
De counselingrelatie Tweede dimensie: Gehechtheid, overdracht en tegenoverdracht

19/10/2021
De counselingrelatie Integratie: werken in 5 dimensies

09/11/2021 Persoonlijk Professioneel Proces Werken aan de persoonlijke groei als counselor. Oefenen met de counselingrelatie.

23/11/2021 Persoonlijk Professioneel Proces 

07/12/2021 Persoonlijk Professioneel Proces 

21/12/2021 Persoonlijk Professioneel Proces 

11/01/2022 Vaardigheden Meerzijdige Partijdigheid

25/01/2022 Vaardigheden Collaboratieve benadering

08/02/2022 Vaardigheden Non-Violent Resistance (NVR)

22/02/2022 Vaardigheden Feedback en monitoring

15/03/2022 Supervisie 

29/03/2022 Supervisie 

19/04/2022 Supervisie 

03/05/2022 Supervisie 

24/05/2022  Intervisiedag of integratiedag

07/06/2022 Eindpresentatie 

     

 

Opleiders

Opleidingsverantwoordelijke is Paul Heyndrickx.

Schrijf je in voor deze opleiding

Kies het aantal deelnemers.
Persoonlijke gegevens
Geboortedatum
E.g., 02/08/2021
Deze vindt u onderaan deze pagina onder "nuttige links".