Counselor Plus ®

Inhoud

Systemisch Contextueel Counselor Plus ®
Vervolgopleiding 

Antwerpen


Vanaf najaar 2019 organiseert Leren Over Leven een éénjarige opleiding. KMO Portefeuille voor Counselors met ondernemingsnr.  


Deze opleiding is een aanvulling op de tweejarige counseling opleiding die je reeds volgde bij Leren Over Leven, bij Balans of bij een ander opleidingsinstituut.

We bouwen verder op de basis die je al verworven hebt. We diepen de vijf dimensies verder uit en scherpen vaardigheden en attitudes verder aan. De opleiding is praktijkgericht en bouwt verder op wat reeds aanwezig is in de groep. Hoewel enkele thema’s en vaardigheden uit de basisopleiding opnieuw op het programma staan gaat het niet om herhaling maar om verdere verdieping en training. Tot het contextueel werken jouw tweede ik is geworden.


De opleiding is opgebouwd volgens het beproefde recept met theoretisch-technische kaders, persoonlijk proces en supervisie.
Na deze opleiding heb je jouw inzicht in de verschillende dimensies verrijkt, heb je beter zicht op jouw krachten in de werkrelatie en heb je jouw repertorium aan vaardigheden uitgebreid.

Programma

Mijn identiteit als counselor.

Waarin verschilt counseling van psychotherapie, en van maatschappelijk of orthopedagogisch werk? Wat is het verschil met coaching? Wanneer moet ik verwijzen? Deontologie en ethische dilemma’s.

De werkrelatie.
De werkrelatie is het voornaamste instrument van de counselor. Uit onderzoek blijkt dat een positieve ervaring van de relatie door de cliënt een goede indicatie geeft voor het slagen van de begeleiding. Hoe combineer ik het functionele aspect, overdracht en tegenoverdracht met het dialogisch werken in deze relatie?

Contextueel werken in 5 dimensies
Uit onderzoek blijkt dat de kansen op slagen vooral worden beïnvloed door cliëntfactoren. De contextuele benadering exploreert zorgvuldig feiten en de verhalen over de feiten. We vullen het beeld aan met elementen uit de verschillende contextuele dimensies: gehechtheid en EFT, sexualiteit, psychopathologie, grenzen, narratieven...  De ‘unique selling proposition’ van de contextuele benadering blijft de leidraad: wederkerigheid en de balansen van geven en nemen. Hoe kan ik dit in de relatie met mijn cliënten taal geven en inzetten op beweging in de relaties?

Vaardigheden
De unieke contextuele vaardigheden worden verder getraind en geïntegreerd:
Erkenning geven in de verschillende dimensies.
​Meerzijdige partijdigheid, veel meer dan een kwestie van perspectief.
​Geïnspireerd door narratieve, dialogische en collaboratieve technieken en geweldloos verzet (NVR).
We hebben ook aandacht voor monitoring en feedbackgestuurd werken.

Persoonlijk Proces
De verdere integratie van het eigen legaat in mijn professioneel handelen.

Supervisie
Opgelet! Deze supervisie zal meetellen als de verplichte supervisie voor een lidmaatschap van de BVRGS als systeemcounselor. Met deze opleiding ben je dan ineens in orde om je lidmaatschap aan te vragen bij de BVRGS als Systemisch Contextueel Counselor. 

 

Instapvoorwaarden
Je hebt een 2-jarige opleiding (systemisch-) contextuele counseling bij Leren Over Leven, bij Balans of bij een ander erkend opleidingsinstituut met vrucht afgerond.
Je hebt een mandaat als counselor in een vrijgevestigde (groeps-)praktijk of in dienstverband (jeugdzorg, algemeen welzijnswerk, loopbaanbegeleiding, zorg, enz.)
De opleiding Systemisch Contextueel Counselor Plus ® is een mix van ervaringsgericht werken, theoretische duiding en training van vaardigheden.

 


Wil je op de hoogte blijven over deze opleiding? Geef hieronder jouw contactgegevens op.  Deze gegevens worden met de grootste zorg gehanteerd. Leren Over Leven geeft op geen enkele manier jouw gegevens door aan derden of andere organisaties.  Deze gegevens zijn enkel nodig om jullie te informeren of in te schrijven in deze opleiding. 

 

Programma 2019-2020
Onder voorbehoud van wijziging

Lesdagen zijn op dinsdag van 9:00 tot 16:30, tenzij anders vermeld

 

Lesprogramma
Dag Datum Opleidingsonderdeel Inhoud
1 10 sep 2019 counselingrelatie Wat werkt? / De counselingrelatie in haar diversiteit / Mijn identiteit als counselor
2 24 sep 2019 counselingrelatie Cliëntfactoren: Werken in 5 dimensies. Het unieke van de 4de dimensie.
3 8 okt 2019 counselingrelatie Tweede dimensie: Gehechtheid & emoties, overdracht en tegenoverdracht
4 22 okt 2019 counselingrelatie  
5 5 nov 2019 Persoonlijk proces Werken aan de persoonlijke groei als counselor. Oefenen met de counselingrelatie.
6 19 nov 2019 Persoonlijk proces  
7 3 dec 2019 Persoonlijk proces  
8 17 dec 2019 Persoonlijk proces  
9 7 jan 2020 Vaardigheden Meerzijdige Partijdigheid
10 21 jan 2020 Vaardigheden Narratieve, collaboratieve en dialogische praktijken
11 4 feb 2020 Vaardigheden Feedback en monitoring
12 18 feb 2020 Vaardigheden geweldloos verzet en nieuwe autoriteit
13 3 mar 2020 supervisie  
14 17 mar 2020 supervisie  
15 31 mar 2020 supervisie  
16 21 apr 2020 supervisie  
17 12 mei 2020 Integratie Integratiedag
18 26 mei 2020 Eindpresentatie  

 

Opleiders

Opleidingsverantwoordelijke is Paul Heyndrickx.

Jasmina Sermijn
Jo Van Hecke
Sabine Bogaert

Yvette Desmet

 

Supervisoren

Stijn De Witte

Frank Van Mierlo

Schrijf je in voor deze opleiding

Registrations have ended on ma, 09/09/2019 - 00:00.