top of page

AANBOD

Erkennen en verbinden van perspectieven

Opleiden bestaat voor ons altijd uit 3 onderdelen:

  • Aanreiken van theoretische kennis en inzichten 

  • Aanleren en oefenen van praktische vaardigheden

  • Aangaan van een persoonlijk proces

Deze drie onderdelen zijn evenwaardige onderdelen binnen elk aanbod. 

Hieronder vind je de verschillende opleidingen/workshops die we de komende tijd aanbieden.

Introductie

3-daagse

Introductie in het systemisch en contextueel werken. De basis voor elke vorm van verdieping/verbreding

Luchtfoto van het meer

Supervisie

Integreren van verworven contextuele en systemische inzichten. Voor gevorderden!

Meerzijdige Partijdigheid

2-daagse

Balanceren tussen perspectieven, tussen recht doen en onrecht erkennen in complexe systemen

Droge Boomstam
Zandsteen

Hulpbronnen

2-daagse

Dankzij hulpbronnen kunnen mensen zicht ontplooien en relaties verbeteren.

Hulpverlening aan huis

2-daagse

Hulpverlenend werken in complexe contexten en omgaan met de uitdagingen van het werken in de huiselijke omgeving.

Broken Marble

Duplo

3-daagse

Het verleden, het heden én de toekomst op tafel neerzetten. Het beeld laat zien waar woorden vaak tekort in schieten.

bottom of page