Workshop

Titel Aantal plaatsen Datum Samenvatting
Duplo Methodiek 20 21/03/2019 21 en 28 maart 2019 Veel hulpverleners zoeken naar methoden en technieken om te visualiseren. De Duplo-methodiek, ontwikkeld door Marleen Diekmann en gebaseerd op het contextuele gedachtegoed van Nagy, biedt hierin tal van mogelijkheden. Zowel datgene wat speelt binnen een individu als datgene wat...
Inspiratiedag nieuw samengestelde gezinnen2.0 16 22/03/2019 Misschien ben je hulpverlener van een nieuw samengesteld gezin, kind van een nieuw samengesteld gezin of maak je deel uit van een nieuw samengesteld gezin? Misschien ben je benieuwd om aan de slag te gaan met een nieuw samengesteld gezin? Dan weet je dat het niet evident is. De biologische en...
Meerzijdige partijdigheid 'Paul Heyndrickx' 20 29/03/2019 Meerzijdige Partijdigheid is dé basishouding en - techniek voor werken met mensen en hun relaties. Er bestaan veel misverstanden rond ‘meerzijdige partijdigheid’. In deze tweedaagse maken we het begrip helder. We maken het onderscheid met empathie of het innemen van perspectieven. We oefenen met...
Techniek van het wapenschild 16 26/04/2019 De techniek van het wapenschild kan helpen om weer houvast en herkenning te vinden, om verbinding te maken met jezelf, je gezin en je familie, zodat elke betrokkene op een gepaste manier met zijn rouw kan omgaan en elkaars rouwreacties beter kan begrijpen. Je leert tijdens deze workshop deze...
Duplo Methodiek 20 13/06/2019 Werken met Duplo-Methodiek 13 en 20 juni 2019 Veel hulpverleners zoeken naar methoden en technieken om te visualiseren. De Duplo-methodiek, ontwikkeld door Marleen Diekmann en gebaseerd op het contextuele gedachtegoed van Nagy, biedt hierin tal van mogelijkheden. Zowel datgene wat speelt binnen een...
Introductie Contextuele hulpverlening Zomerprogramma 16 03/07/2019 3 - 4 en 5 juli 2019 Met Frank Van Mierlo. De contextuele benadering geeft kaders om te begrijpen hoe relaties in elkaar zitten en hoe ermee om te gaan. Iemand met contextuele achtergrond gaat de dialoog aan met de gehele context, zoekt de hulpbronnen in de context en is veelzijdig gericht...