Counselor Plus ®

Inhoud

Systemisch Contextueel Counselor Plus ®
Vervolgopleiding 

Gent 2020

 KMO Portefeuille voor Counselors met ondernemingsnr.  


Deze opleiding is een aanvulling op de tweejarige counseling opleiding die je reeds volgde bij Leren Over Leven, bij Balans of bij een ander opleidingsinstituut.

We bouwen verder op de basis die je al verworven hebt. We diepen de vijf dimensies verder uit en scherpen vaardigheden en attitudes verder aan. De opleiding is praktijkgericht en bouwt verder op wat reeds aanwezig is in de groep. Hoewel enkele thema’s en vaardigheden uit de basisopleiding opnieuw op het programma staan gaat het niet om herhaling maar om verdere verdieping en training. Tot het contextueel werken jouw tweede ik is geworden.


De opleiding is opgebouwd volgens het beproefde recept met theoretisch-technische kaders, persoonlijk proces en supervisie.
Na deze opleiding heb je jouw inzicht in de verschillende dimensies verrijkt, heb je beter zicht op jouw krachten in de werkrelatie en heb je jouw repertorium aan vaardigheden uitgebreid.

Programma

Mijn identiteit als counselor.

Waarin verschilt counseling van psychotherapie, en van maatschappelijk of orthopedagogisch werk? Wat is het verschil met coaching? Wanneer moet ik verwijzen? Deontologie en ethische dilemma’s.

De werkrelatie.
De werkrelatie is het voornaamste instrument van de counselor. Uit onderzoek blijkt dat een positieve ervaring van de relatie door de cliënt een goede indicatie geeft voor het slagen van de begeleiding. Hoe combineer ik het functionele aspect, overdracht en tegenoverdracht met het dialogisch werken in deze relatie?

Contextueel werken in 5 dimensies
Uit onderzoek blijkt dat de kansen op slagen vooral worden beïnvloed door cliëntfactoren. De contextuele benadering exploreert zorgvuldig feiten en de verhalen over de feiten. We vullen het beeld aan met elementen uit de verschillende contextuele dimensies: gehechtheid en EFT, sexualiteit, psychopathologie, grenzen, narratieven...  De ‘unique selling proposition’ van de contextuele benadering blijft de leidraad: wederkerigheid en de balansen van geven en nemen. Hoe kan ik dit in de relatie met mijn cliënten taal geven en inzetten op beweging in de relaties?

Vaardigheden
De unieke contextuele vaardigheden worden verder getraind en geïntegreerd:
Erkenning geven in de verschillende dimensies.
​Meerzijdige partijdigheid, veel meer dan een kwestie van perspectief.
​Geïnspireerd door narratieve, dialogische en collaboratieve technieken en geweldloos verzet (NVR).
We hebben ook aandacht voor monitoring en feedbackgestuurd werken.

Persoonlijk Proces
De verdere integratie van het eigen legaat in mijn professioneel handelen.

Supervisie
Opgelet! Deze supervisie zal meetellen als de verplichte supervisie voor een lidmaatschap van de BVRGS als systeemcounselor. Met deze opleiding ben je dan ineens in orde om je lidmaatschap aan te vragen bij de BVRGS als Systemisch Contextueel Counselor. 

 

Instapvoorwaarden
Je hebt een 2-jarige opleiding (systemisch-) contextuele counseling bij Leren Over Leven, bij Balans of bij een ander erkend opleidingsinstituut met vrucht afgerond.
Je hebt een mandaat als counselor in een vrijgevestigde (groeps-)praktijk of in dienstverband (jeugdzorg, algemeen welzijnswerk, loopbaanbegeleiding, zorg, enz.)
De opleiding Systemisch Contextueel Counselor Plus ® is een mix van ervaringsgericht werken, theoretische duiding en training van vaardigheden.

Wil je op de hoogte blijven over deze opleiding? Geef hieronder jouw contactgegevens op.  Deze gegevens worden met de grootste zorg gehanteerd. Leren Over Leven geeft op geen enkele manier jouw gegevens door aan derden of andere organisaties.  Deze gegevens zijn enkel nodig om jullie te informeren of in te schrijven in deze opleiding. 

Programma 2020-2021

Onder voorbehoud van wijziging

Lesdagen zijn op dinsdag van 9:00 tot 16:30, tenzij anders vermeld

 

Lesprogramma
Dag Datum Opleidingsonderdeel Inhoud
1 8sep counselingrelatie Wat werkt? / De counselingrelatie in haar diversiteit / Mijn identiteit als counselor
2 22 sep counselingrelatie Cliëntfactoren: Werken in 5 dimensies. Het unieke van de 4de dimensie.
3 6 okt counselingrelatie Tweede dimensie: Gehechtheid & emoties, overdracht en tegenoverdracht
4 20 okt counselingrelatie  
5 10 nov Persoonlijk proces Werken aan de persoonlijke groei als counselor. Oefenen met de counselingrelatie.
6 17 nov Persoonlijk proces  
7 1 dec Persoonlijk proces  
8 15 dec Persoonlijk proces  
9 5 jan Vaardigheden Meerzijdige Partijdigheid
10 19 jan Vaardigheden Narratieve, collaboratieve en dialogische praktijken
11 9 feb Vaardigheden Feedback en monitoring
12 23 feb Vaardigheden geweldloos verzet en nieuwe autoriteit
13 16 mrt supervisie  
14 30 mrt supervisie  
15 2à apr supervisie  
16 4 mei supervisie  
17 25 mei Integratie Integratiedag
18 15 jun Eindpresentatie  

 

Opleiders

Opleidingsverantwoordelijke is Paul Heyndrickx.

Jasmina Sermijn
Sabine Bogaert
Yvette Desmet

 

Supervisoren

Stijn De Witte

Frank Van Mierlo

Schrijf je in voor deze opleiding

Kies het aantal deelnemers.
Persoonlijke gegevens
Geboortedatum
E.g., 29/03/2020
Deze vindt u onderaan deze pagina onder "nuttige links".