Contextuele leerschool

LEREN OVER LEVEN is een Leerschool voor Contextuele Hulpverlening
 
We richten ons met een aanbod van workshops en opleidingen naar hulpverleners en mensen uit het pedagogische werkveld die zich wensen te specialiseren.  
Wij willen hen aanspreken en inspireren door het aanreiken van een dialogisch model van contextueel hulpverlenen dat gericht is op hulpbronnen en competenties van de cliënt binnen zijn (ook intergenerationele) context(en).


Hulpverleners uit verschillende sectoren van het welzijnswerk, de gezondheidszorg, scholen en andere vormen van sociale dienstverlening kunnen baat hebben bij een contextuele benadering.   Zij zijn allen welkom om van ons aanbod gebruik te maken.

Leren Over Leven ondersteunt ook hulpverleners die zich verder willen bekwamen tot contextueel counselor.  In  onze 2-jarige opleiding krijgen zij de noodzakelijke methodische bagage aangereikt en besteden we extra aandacht aan persoonlijke ontwikkeling en groei.

In in-company cursussen en programma’ s op maat is Leren over Leven een partner voor tal van organisaties en instellingen. Wij zoeken mee  naar de hefbomen die gevonden kunnen worden in de contextuele benadering.  Op die manier werken we voor verschillende sectoren; van onderwijs tot ouderenzorg, van de dienstverlening aan personen met een beperking  tot psychiatrie of bijzondere jeugdzorg.

Uitgangspunten voor opleiding
Leren over Leven opteert voor een dialogische opleidingsstijl die, naast het doorgeven van kennis en het aanleren van vaardigheden, ook leren door ervaring wil bevorderen. Het onderzoeken en doorleven van eigen ervaringen van de student binnen de eigen context, ook de werkcontext, en de voortgaande reflectie daarop bevordert een ervaringsgericht proces. Het doel hiervan is het ontwikkelen van een dialogische, veelzijdig partijdige attitude in het werken met cliënten en hun context.

Tegelijk creëren we ook ruimte voor vernieuwing en verdieping van het contextuele gedachtegoed ten dienste van de zich voortdurend ontwikkelende hulpverlening, counseling en therapie in een steeds veranderende wereld.

Het team
Met een grote groep docenten, supervisoren, leertherapeuten en workshopbegeleiders staan we klaar om in te spelen op vormingsbehoeften en kennisontwikkeling.  We doen dit met groot enthousiasme. Eigen bijscholing en intervisie vinden we heel belangrijk. Samen bespreken we ontwikkelingen en recente literatuur, we werken nieuwe methodieken uit en gaan op zoek naar interessant didactisch materiaal.  Zo blijft Leren over Leven ook zelf een lerende organisatie.
Alle stafleden doen ook begeleidend en therapeutisch werk, dikwijls binnen een eigen praktijk. Ieder functioneert daarbij zelfstandig, en bespreekt zijn praktijk met anderen.

 

Link naar de docenten